Čtečku k zařízení připojíte pomocí bluetooth. Naskenujte pomocí čtečky kód „Match“, tím aktivujete párovácí mód bluetooth. V zařízení poté spárujte čtečku.

TIP: Pokud Vám nefunguje klávesnice. V Nastavení zařízení zvolte jazyk a vstup > Aktuální klávesnice a zvolte Zobrazit klávesnici na obrazovce.

Jednoduše načtete kód a položka se automaticky zobrazí v košíku.