Sklady lze nastavit v rámci backoffice pod volbou Sklad => Sklady. Pro chod skladového hospodářství je třeba mít alespoň jeden sklad. Jednotlivé sklady můžete párovat na skladové karty.