Nejprve si u finančního úřadu vyžádejte přístupové údaje k evidování tržeb. Jakmile je obdržíte, přihlaste se druhý den do daňového portálu. Návod na postup, jakým vygenerujete certifikát pro pokladnu, najdete zde. Poté jej stačí jen nahrát do vzdálené správy Vaší pokladny na adrese https://backoffice.smable.cz, kde se přihlásíte e-mailem a heslem stejně jako do pokladny.

Pokud již certifikát a heslo máte je třeba jej nahrát do pokladny máte možnost z následujících bodu:

a) nahrání za pomocí backoffice (nejjednodušší):

V rámci backoffice zvolte moduly -> Přidat EET -> Vyplňte informace viz níže a zvolte nastavit EET.

Volby nastavení:

DIČ: Vyplňte včetně CZ před dič, pokud dič nemáte, pravděpodobně to bude vaše rodné číslo.

Číslo provozovny: toto číslo najdete na daňovém portálu, z pravidla to bývá pro první provozovnu 11, další 21 atp.

Chci nahrát certifikát pro celou provozovnu: tuto volbu zaškrtněte pokud se nechcete zabývat znova nastavováním EET při ztrátě či rozšíření pokladen v rámci provozovny, eet v tomto případě bude duplikováno na všechna další zařízení.

Certifikát EET: nahrajte stažený certifikát, který má koncovku .p12

Heslo k certifikátu: vepiště heslo, které jste zadali těsně před stažením EET certifikátu.

Zjednodušený režim: zvolte pokud máte tuto vyjímku schválenou od státu.

b) nahrání za pomocí zařízení:

Nahrajte si certifikát s koncovkou .p12 do paměti zařízení. Po přihlášení do pokladny zvolte z menu možnost nahrání EET a postupujte dle předepsaných možností.

 

Vypršení EET ceritifkátu

Jak zjistim platnost EET certifikátu?

V rámci daňového portálu, zvolte volbu Certifikáty, kde již pod odkazem seznam certifikátu uvidíte jejich datum expirace. Pokud již je platnost u konce, vygenerujte si nový a zaneste jej do pokladny (návod níže).

Pokud, Vám již platnost vypršela, pokladna již nebude tisknout FIK kódy, které jsou nutné pro evidenci tržeb. Pokud se již tak stalo, stačí certifikát vyměnit a pokladna automaticky sama odešle účtenky do EET zpětně.