Nastavení sazeb DPH lze pouze za pomocí backoffice pod volbou sazby DPH. Sazby DPH se nastavují pro všechny provozovny dohromady v rámci účtu. Pro nastavení neplátce DPH zvolte v rámci nastavení provozovny „neplátce DPH“.

V případě, že chcete nastavit rozdílnou sazbu DPH pro položky s sebou pokračujte na tento návod.