Za pomocí nástěnky si můžete stáhnout přehled tržeb předchozího měsíce, zkontrolovat stávající stav vybrané provozovny či jednotlivých pokladen.

Stažení tržeb za poslední měsíc

za pomocí jednoduchých odkazů, lze stáhnout report tržeb předchozího měsíce dle přednastavených filterů.

Tržby z pokladny

Přehled provozovny

za pomocí přehledu provozovny, ihned vydíte její stav.

Dnešní tržba – Počet a celková tržba jsou ze zaplacených a vrácených transakcí dokončených s dnešním dnem.

Skladové hospodářství – rychlý přehled skladového hospodářství, položek v pokladně je součet všech vytvořených okruhů.

Zákazníci – rychlý přehled zákazníků.

Zaměstanci – rychlý přehled zaměstnanců .

Přehled provozovny

Stav pokladen

tato funkce funguje při zapnuté směne, kdy můžete vidět, kdo a kdy směnu zahájil.

Stav hotovosti na začátku: hodnota penět při začátku směny

Přijato v hotovosti: hodnota hotovosti přijatá za pomocí účtenek (bráno z prodejů a vratek)

Změny v pokladní zásuvce: ruční vklady a výběry hotovosti z pokladny

Hotově v pokladně: aktuální stav v hotovosti v pokladně

Přesah: po ukončení směny a zadání hotovosti v pokladně se zde napíše rozdíl, může to být spropitné.

Stav pokladny