Jednotlivé pokladny můžete dát do různých okruhů. Jednotlivé okruhy můžou mít různá nastavení, či položky.

Jak vytvořit nový okruh?

Zvolte v rámci backoffice „Nastavení => Pokladny => Okruhy“ a vytvořte nový okruh. Pokladny do okruhu můžete zařadit za pomocí odkazu „Nastavení => Pokladny => Pokladny„.

Jak mohu okruhy nastavit?

Za pomocí odkazu „Nastavit funkce“ u jednotlivých okruhů pokladen.

Přehled jednotlivých funkcí:

Ukládání účtů
Ukládejte účty na později a otevřete jej později. Účet je ukládán na zaměstance. Zaměstnanec bez oprávnění manažara může editovat jen své účty. Účty lze spojit, rozdělit, přesunout na jiný stůl nebo změnit vlastníka zaměstance.
Práce se skladem

Spravujte sklad pomocí odpisů, naskladnění nebo inventury přímo z pokladny.
Zaměstnanci
Vytvořte přístupy zaměstnanců dle čtyřmístního pinu. Po zaevidování účtenky můžete prohlížet docházku a tržbu dle zaměstance.

Manažer
Rozdělte opravnění zaměstnanců. Manažar oproti pokladního může editovat všechny účty, zadávat storna, slevy a spravovat směnu.

Směny
Rozdělte si tržby pomocí směn ve dne. Zadejte na konci směnu hotovost z kasy a získejte rozdíl oproti tržbě v pokladně.

Stoly
Ulehčete si práci ukládání účtu pod názvem stolů. Získejte informace, který ze stolů je nejvytíženější a který nejvíc vydělává.
Hotovost v pokladní zásuvce
Upravte hotovost v pokladní zásuvce zadáním výběru, vkladu, nákupu do skladu nebo výplaty. Získejte ihned informaci jakou hotovost máte v pokladní zásuvce.

Odhlásit se po ukončení účtu
Nechte pokladnu uzamknutou po ukončení účtu, aby Vám nikdo bez přístupu nemohl získat přístup do pokladny.
Mini EET účtenka
Tiskněte úspornou EET účtenku, když zákazník nepožaduje doklad o zaplacení.

Knihovna
Aktivujte knihovnu pro zobrazení kategorií a položek. Pomocí položek získáte přehled o nejprodávanějšího zboží.

Zákazníci
Získejte, který z vašich zákazníků u Vás nejvíce utrácí. Zadávejte věrnostní slevu nejlepším zákazníkům.
Omezení odesílání účtenek při SIM do cloudu
Ušetřete data a čas odesláním účtenek do cloudu jakmile budete na Wi-Fi. Lze použít když nemáte mobilní čišníky.

Tisknout položky v reportu
Tiskněte v reportu i seznam prodaných položek.
Typ zobrazení obrázků v pokladně
Nastavte si velikost dlaždic dle vašeho zařízení.
Velikost dlaždic položek
Nastavte si velikost dlaždic dle vašeho zařízení.
Maska tlačítek

Nastavte si zobrazení ceny nebo kódu položky přímo u položky v pokladně. Zadejte např. #[[item_id]] – [[name]] – *[[price]] Kč pro zobrazení #23 – káva – *35 Kč

Zvuk při kliknutí
Aktivujte odezvu při dotyku na tlačítko zvukem.

Tisk do mínusu
Povolení tisku účtenky s mínusovou hodnotou, v tržbách se to neprojeví.
Zaokrouhlení částky
Zobrazení zaokrouhlené částky v pokladně. V tržbách bude částka dle typu platby.
Platba výchozí s EET
Při dokončení účtu bude bez změny provedena v EET režimu.
Po platbě přejít k objednávkám
Začněte uloženýma účty po otevření pokladny a ukončení účtu.

Zvolit název volitené položky
Pokud prodáte položku pomocí volitelné položky, můžete zvolit její název nebo zachovat výchozí název položky.
Zobrazit tlačítko „Změnit provozovnu“
Nechte si zobrazenou možnost změnit provozovnu v pokladně.

Zobrazit tlačítko „Nastavit EET
Nechte si zobrazenou možnost nastavení EET certifikátu v pokladně.
Výchozí tisknout účtenku
Nastavte výchozí možnost dokončení účtu jako tisk účtenky. Pokud zvolíte i možnost mini EET účtenky bude při nezvolení této hodnoty vytisknuta malá EET účtenka.
Zobrazit seznam změn (changelog) po aktualizaci programu
Snažíme se pokladnu inovovat a při aktualizaci pokladny Vám zobrazíme jaké změny jsme provedli.
Čas k opuštění zaslání EET na finanční úřad
Nastavte kolik sekund se bude pokladna pokoušet získat FIK kód z finančního úřadu. Dle zákona jste povinni mít 2 sekundy.
Univerzální název sortimentu
Zvolte si univerzální název vašeho sortimetu při využití kalkulačky nebo volitelné položky
Název EET tlačítka
Zvolte si vlastní název tlačítka pro evidenci tržby do EET.
Limit na účtenku
Zvolte pod jaký limit lze účtenku vytvořit.
Výchozí obrazovka
Nastavte si výchozí obrazku po zobrazení pokladny. Tato volba funguje pouze v mobilní verzi.
Volitelná tlačítka
Volitelná tlačítka slouží k rychlejší práci na pokladně. Díky této funkci vytvoříte účtenku na 2 kliky.