Pro pracovní docházku je třeba nejprve si založit zaměstatnce přes backoffice za pomocí odkazu „Zaměstnanci“ (https://backoffice1.smable.cz/employees/). Každý zaměstanec, který má pin se již může do pracovní docházky přihlásit a odhlásit se.

Přihlášení probíhá tak, že v rámci pokladny se zadá pin zaměstance a poté zvolí možnost šipky dolů, tím se uloží čas příchodu. Jakmile znova zvolí svůj pin a zadá šipku nahoru, čas docházky se uloží do backoffice pod volbu „Zaměstanci“ -> „Docházka“.