Stoly lze nastavit pouze jako seznam. Ke stolům lze přiřadit kategorii (místnost), zkrácený název. Stoly nastavíte za backoffice pod volbou nastavení => stoly.

Nejprve vytvořte kategorii následně lze vytvářet stoly.

Kategorie a stoly můžete libovolně přesouvat či vypínat.

Pokud máte nastavené alespoň 2 kategorie,pokladna se vás bude ptát nejprve na výběr kategorie , následně na stůl.

Účet můžete libovolně přesouvat na jiný stůl či můžete dát více účtů na stůl.