V pokladně

pro zobrazení přehledu tržeb v pokladně zvolte v menu „Report“, případně „Report směny“ pokud máte zapnut modul směny.

– Počet účtenek údavá množství vytvořených i stornovaných prodejek.

– Zobrazený report lze vytisknout tiskárnou za pomocí ikony tisku vpravo nahoře.

– V případě reporti směny lze za pomocí ikony šipky dolu také zobrazit jednu z posledních 3 směn zpětně.

 

Report se skladá ze 4 částí

Obecně

Celkem DPH (součet výše DPH všech prodaných položek, po aplikování všech slev)

Obrat včetně DPH (Součet celkových částek všech prodaných prodejek*)

Vráceno (Součet celkových částek všech vrácených prodejek*)

V pokladně hotově (Aktuální stav v pokladně, zohledňujou se platby v hotovosti a funkce výběr/vklad z pokladní zásuvky)

Dle plateb

Rozdělení součtu celkových částek všech prodaných a vrácených prodejek, s ohledněním na případné zaokrouhlení platby.

Dle DPH

Rozdělení součtu celkových částek všech prodaných a vrácených prodejek *

Dle výběru/vkladu z pokladní zásuvky

Rozdělení součtu celkového výběru či vkladu hotovosti do pokladní zásuvky.

 

– V rámci DPH či částek do účetnictví se bere v podtaz celková cena před zaokrouhlením na celé čístlo v případě platby hotově.

 

V backoffice

Obecně v přehledech se pracuje se součty celkových částek všech prodaných prodejek. Pozor v případě platby hotovosti se bere v podtaz částka před zaokrouhlením.

Přehled tržeb lze zobrazit více způsoby:

a) přehled dle transakcí

přehled najdete pod volbou Přehledy => Přehled dle transakcí

b) přehled dle položek

přehled najdete pod volbou Přehledy => Přehled dle položek