Tímto návodem Vás provedeme se základními prácemi na pokladně

Zadání příchodu a odchodu z docházky

Aby jste se zapsali do docházky je třeba za pomocí numerické klávesnice zadat Váš kód a zvolit volbu „šipky dolů“, tím se zapíše příchod. „Šipkou nahoru“ zvolíte odchod.

 

Přihlášení do pokladny

Pro příhlášení do pokladny zadejte za pomocí numerické klávestnice Váš kód pro odhlášení zvolte „klíč“ v horní liště.

 

Zahájení a ukončení směny

Pro zahájení se přihlašte do pokladny a zvolte volbu směny. Zadáním částky v pokladně zahájíte směnu. Směnu může zahájit pouze zaměstnanec s oprávněním manažera. Pro ukončení zvolte také volbu směny a zadejte znova výši hotovosti v pokladní zásuvce.

 

Zahájení objednávky

Po přihlášení do pokladny zvolte „+“ pro zahájení objednávky, po jejím zadání zvolte volbu „Uložit“. Pokladna vytiskne přípádné bony a odešle úpravu do mobilních čišníků a cloudu.

 

Smazání položky z objednávky

Pro smazání položky z účtu stačí položku jednoduše „odsunout“. Uložené položky z objednávky může mazat zaměstnanec s opravněním manažera.

 

Zadání poznámky na bon k položce

Klikněte na položku v souhrnu a vyplňte poznámku. Poznámka se propíše na bon.

 

Přidání dalších položek do objednávky

Jednoduše zvolte objednávku do které chcete přidat další položky. Po přidání položek do účtu jej znova uložte do objednávky.

 

Přidání více kusů položek do účtu

Dlouhým podržením na položce vyvoláte dialog o počtu kusů.

 

Platba objednávky

Platbu účtu vyvoláte kliknutím na částku v modrém obdelníku vlevo dole. Platbou můžete zvolit předdefinované typy a zvolit typ tisku účtenky.

 

Rozdělení účtu

Pro rozdělení účtu, zvolte „tužku“ v rámci objednávek a klikněte na rozdělující objednávku. Položky na pravé straně budou uloženy pod novou objednávkou. Kliknutím na ni již můžete zahájit její platbu.

 

Tisk reportu z pokladny

Tisk reportu z pokladny zahájíte za pomocí odkazu „Report směny“. Kliknutím na ikonu „tiskárny“ vpravo nahoře zahájíte tisk.