Připojte svůj obchod, který běží na platformě woocomerce do Smable a sdílejte položky, skladové hospodářství, objednávky a zákazníky.

Instalace

Pro připojení e-shopu k pokladně je potřeba udělat následující:

1) V rámci modulů aktivovat Woocomerce.

2) Zadejte odkaz svého e-shopu a zvolte autorizovat.

3) Pokračujte dle zadání a autorizujte Smable ke sdílení dat.

4) Nastavte jaké funkce chcete využívat.

Jak co funguje?

Položky

Položky můžete to sdílet obousměrně.

Stažení produktů z Woocomerce do Smable

– zvolte „Importy“, a dále „Import z Woocomerce„. Následně vyberte, které produkty chcete naimportovat. Importovat se bude název, cena, sku a skladové zásoby.

Odeslání produktů ze Smable do Woocomerce

– v rámci editace produktu zvolte „sdílení“ a vyberte volbu Woocomerce. Produkt bude do minuty automaticky importován do Vašeho e-shopu.

V případě, že dojde k úpravě skladových zásob ve Smable, automaticky se upraví také stav skladu ve Vašem e-shopu.

Objednávky

Objednávky se stahují do Smable pokud jsou v e-shopu ve stavu „processing“ tedy „zpracovává se“. Jakmile budou do Smable staženy přepne se jejich stav do „completed“ tedy „dokončeno“.

Spolu s objednávkou se stahují také data o zákazníkovi.